CELTICA

    Jak Shiatsu funguje?


    Než se nemoc projeví na fyzickém těle jako změna funkce nebo orgánová porucha, dá se, dle čínské medicíny, rozpoznat podle změn v e5-elementsnergetickém systému přibližně šest až devět měsíců předem. Pokud během této doby ignorujeme všechna, nejprve jemná upozornění vlastního těla, že něco není v pořádku, může se následně „najednou“ objevit problém. Shiatsu řeší potíže v předstihu, často ještě předtím, než se vůbec stačí projevit. Neodstraňuje pouze symptomy, ale řeší skutečnou příčinu ve smyslu harmonizace energetické nerovnováhy. Z tohoto hlediska lze shiatsu označit za metodu preventivní v pravém významu tohoto slova.